หน้าหลัก > วิสัยทัศน์และนโยบายความมีมาตรฐาน

วิสัยทัศน์และนโยบายความมีมาตรฐาน

 

วิสัยทัศน์

เราจะสร้างสรรค์คุณค่างานบริการเกี่ยวกับ

งานบริการรถยนต์ที่ดีที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีให้กับลูกค้าของเรา

โดยพนักงานที่มีหัวใจรักงานบริการ ภายใต้สโลแกน

"มุ่งมั่นสู่ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"

 

นโยบายความมีมาตรฐาน

เราจะทำงานส่งมอบคุณค่า ที่มีมาตรฐานกว่า เร็วกว่า และมีคุณภาพกว่า

ให้กับลูกค้าของเรา ด้วยการพัฒนาคน พัฒนามาตรฐานของบริษัทให้ดียิ่งๆ ขึ้น

 

นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการทำงานสู่ความเป็นเลิศ

ในบริการด้ารงานขาย และการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม

 

สโลแกน

อีซูซุกาญจนบุรี จริงใจในบริการ

ด้วยมาตรฐานที่เหนือกว่า

มุ่งมั่นพัฒนา ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ตรงเวลา ยุติธรรม

 

 

Copyright ©2019 by ISUZU KANCHANABURI CO.,LTD.