หน้าหลัก > แคมเปญ/โปรโมชั่น

-แคมเปญสำหรับรถยนต์ ISUZU ปี 2014-2017
  ค่าเบี้ยประกันพรบ.ของคุ้มภัย 16,500 บาท*  (รถต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ)

  ค่าเบี้ยประกันพรบ.ของนวกิจ 15,500 บาท เฉพาะรุ่น Cab*  (รถต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ)

  ค่าเบี้ยประกันพรบ.ของนวกิจ 15,000 บาท เฉพาะรุ่น 4 ประตู*  (รถต้องไม่ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ)-

-โปรโมชั่นทำประกันภัยประเภท 1
  ทำประกันภัยของ บริษัทคุ้มภัย (แก้วน้ำ 2 ใบ พร้อมปฏิทิน)

  ทำประกันภัยของ บริษัทวิริยะ (กระบอกน้ำพลาสติก 1 ใบ พร้อมปฏิทิน**)
 

 

Copyright ©2019 by ISUZU KANCHANABURI CO.,LTD.