หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม > ช่วงหน้าร้อนการขับรถท่ามกลางแสงแดดแรงจัด อาจเกิดภาพลวงตา (Mirage)

ช่วงหน้าร้อนการขับรถท่ามกลางแสงแดดแรงจัดอาจเกิดภาพลวงตา (Mirage) ที่ส่งผลให้เห็นแอ่งน้ำบนพื้นถนน เพราะพื้นถนนมีอุณหภูมิสูงทำให้เกิดการหักเหของแสง จึงมีโอกาสเห็นภาพลวงตาได้ในระยะไกลหากขับรถด้วยความเร็วสูงและหยุดรถกะทันหันจากการมองเห็น
เส้นทางด้านหน้าเป็นแอ่งน้ำ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้  ขับรถกันอย่างระมัดระวังด้วยนะครับ

 

Copyright ©2019 by ISUZU KANCHANABURI CO.,LTD.