หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม > WEEKED นี้....ที่เขาใหญ่

Weekend นี้ขับรถไปสูดอากาศกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มากจนได้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโก้ สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานมากมายเลย อย่างเช่น น้ำตกกองแกว น้ำตกผากล้วยไม้ จุดชมวิวผาเดียวดาย อ่างเก็บน้ำมอสิงโตที่เป็นอ่างเก็บน้ำไว้ในอุทยานและ
เป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่า ฯลฯ รับรองว่าวันหยุดนี้คุณจะต้องมีความสุขที่สุดและอยากจะเก็บเอาอากาศที่นี่ใส่กระเป๋ากลับบ้านเลยล่ะ

 

Copyright ©2019 by ISUZU KANCHANABURI CO.,LTD.