หน้าหลัก > ข่าวสารและกิจกรรม > บีบแตรพร่ำเพรื่อก็โดนปรับได้นะครับ

เพื่อนๆ ทราบหรือไม่ครับว่าการบีบแตรพร่ำเพรื่อก็โดนปรับได้นะครับ ตามกฎหมาย

พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 14 การบีบแตรนั้นควรใช้เมื่อจำเป็น หรือใช้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่ควรบีบยาวๆ หรือบีบซ้ำเกินจำเป็น มิฉะนั้นจะโดนโทษปรับ500 บาท เชียวนะ

 

Copyright ©2019 by ISUZU KANCHANABURI CO.,LTD.